ГРОМАДСЬКА СПІЛКА “ЦЕНТР БЕЗОПЛАТНОЇ ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ”

Мета громадського об'єднання розбудова системи безоплатної правової допомоги шляхом утворення місцевих центрів для наближення послуги безоплатної правової допомоги до кожної конкретної людини, насамперед, соціально незахищених громадян. Формування провосвідомості суспільства й окремих громадян, популяризація права, підвищенню загального рівня провової освіти, вдосконаленню системи правової освіти населення, набуттю громадянами необхідного рівня правових знань, фомуванню у них правової свідомості, гуманістичних правових ідей, загальнолюдських та національно-правових цінностей, з метою підвищення рівня доступності правової допомоги та правової освіти населення України, а також подоланню правового нігілізму та сприяння у розбудові розвинутого громадянського суспільства та провової, демократичної держави, забезпечення верховенства права, захист прав і свобод громадян України.

Відео

Проекти

Останні новини